The award winning sequel to the classic platform adventure puzzler - Icycle (included). Cycle naked over a deadly post-apocalyptic Earth frozen in time, dress and humiliate Dennis with pitiful garments and enter his lovelorn dreams on a shopping trolley with a lamp shade for a hat.
Đánh giá chung:
Tích cực (28) - 100% trên 28 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
25 Thg10, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Icycle: On Thin Ice

 

Đánh giá

“I absolutely loved the experience. I felt like a kid watching marvels with little stars in my eyes.”
6/6 – Save or Quit

“One of the most bizarre games I have ever played”
8/10 – Game Informer

“A wonderful game from start to finish”
5/5 – Touch Arcade

Về trò chơi này

Brace yourself: This game includes gratuitous fish kissing.
The award winning sequel to the classic platform adventure puzzler browser game - Icycle (included) for PC & Mac.Cycle naked over a deadly post-apocalyptic world with no enemies, no friends... and nobody to love. Experience the hostility of Earth frozen in time, dress and humiliate Dennis with pitiful garments, enter his lovelorn dreams on a shopping trolley with a lamp shade for a hat. After all... the last human on earth has lost everything and now he’s losing the plot.

Features

 • 27 Locations Each With their Own Unique Styles
 • 5 Unique Bonus Dream Levels
 • Unlock a wardrobe full of garments to dress and humiliate Dennis
 • Upgrade vacuum cleaners and umbrellas to reach hidden items
 • Complete 80 missions to unlock the original 8 location Icycle game

Keyboard Controlled (joypad Supported!)

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 / 8 / 10
  • Bộ xử lý: Dual core i5
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 256mb video card
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: OS X Mavericks 10.9
  • Bộ xử lý: Dual core i5
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.3
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...