Epic Car Factory puts you in the drivers seat of your very own car company. Build, market, hire, fire, and more in this fast paced business simulation. The failure and success of the company depends entirely on your decisions and how you react to the ever changing market place.
Đánh giá chung:
Trái chiều (49) - 48% trên 49 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
9 Thg04, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Epic Car Factory

 

Về trò chơi này

Epic Car Factory lets you be the CEO of your very own car company. You are responsible for developing, building, and marketing vehicles for the world stage. Try to stay in the black while navigating the tumultuous market and striving to beat out the competition. To thrive you’ll need more than heart and determination. You’ll need to hire the right people, focus on the right projects, research the right parts, decide which customers to court, and make the tough calls. Your company will succeed or fail based on the choices you make! Epic Car Factory is a grand business simulation game filled with… • Car Development (over 70 cars types to research)
 • Research (24 different parts with 5 quality levels)
 • Employees (over 40 possible employees, different professions and training options)
 • Contract Jobs (Dozens to help supplement your factories income)
 • Advertising and marketing (to help get the product to the buyer)
 • Random economic Events (Because the market is volatile)
 • Dynamic time control (Make every second count or skip ahead weeks)
 • And more!

If you’ve ever looked at the car companies and thought that you could do better, then now is your chance to prove it.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7, 8 or later
  • Bộ xử lý: 1.8 GHz or better
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.1 Compatible
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X 10.10 Yosemite or later
  • Bộ xử lý: 1.8 GHz or better
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa:
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 16.04.2 LTS or later
  • Bộ xử lý: 1.8 GHz or better
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa:
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...