Explomania is a physically based game with untraditional gaming mechanics. You place property modifiers within the level to determine property, strength and direction of the action.
Đánh giá chung:
Trái chiều (13) - 61% trên 13 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
22 Thg02, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Explomania

Mua Puzzle Games

Bao gồm 2 vật phẩm: Underground Keeper, Explomania

-25%
$8.23

Mua Complete BỘ (?)

Bao gồm 4 vật phẩm: TankZone Battle, Underground Keeper, Robot Soccer Challenge, Explomania

-20%
$24.76
 

Đánh giá

“Explomania – Exploding Balls!”
Overall verdict - Good – IndieGameBuzz

Về trò chơi này

Explomania is a physically based game with untraditional gaming mechanics.
The role of the player is to overcome obstacles by using different properties and to
get to the portal. You place property modifiers within the level to determine property,
strength and direction of the action. You are able to overcome all obstacles
only by combining suitably chosen features and their strength.
Only a certain amount of features are available at each level.

Introducing features you can use:

[Jumper] - Basic feature
[Reflective] - Adds more reflectivity
[Explosive] – Explodes at the contact
[Flying] - Flying for up to 6 seconds
[Slowdown] - A sharp slowdown
[Descending] - Slowly flies down for 6 seconds
[Resilient] - Resistant to falls and dangerous obstacles

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: CPU: SSE2 instruction set support.
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: DX11 with feature level 9.3 capabilities.
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...