(Update: RXE has been discontinued. See the Community Page for more information.) RXE is a game about building and programming robots. Design machines using a variety of parts and devices, and write code in a powerful visual programming language.
Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
21 Thg07, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

Update: RXE's development has been discontinued. See this post for more information.
RXE is a game centered around engineering and design, and we plan to use community feedback in future development to create the best game possible. Early Access allows for us to simultaneously develop and share RXE as it grows, giving players the tools, content, and freedom they want for engineering and design.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

Update: RXE's development has been discontinued. See this post for more information.
We estimate that RXE will be in Early Access until Spring 2018 (~10 months), but this may change depending on the progress of the game.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

Update: RXE's development has been discontinued. See this post for more information.
Much of RXE's future will be determined by the community. With that being said, we hope to add more tools and parts for building and programming, more challenges for single-player, and more features for the community - ability to share robots and programs, as well as a level editor. We hope RXE will be a fun game and a powerful tool for design.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

Update: RXE's development has been discontinued. See this post for more information.
Currently, players are able to build robots and write programs to control the robots. There is a single-player challenge mode and a sandbox mode which supports single-player and multiplayer. There is a fair amount of content and tools for creating robots, but we are still adding content at a fairly rapid pace. In addition, we hope to improve RXE's core game mechanics, allowing players to work more efficiently and do more within the game.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

Update: RXE's development has been discontinued. See this post for more information.
We believe that RXE's price at any given time should reflect its current value (regardless of future plans). With this in mind, we will be launching RXE in Early Access at a low price and raising the price over time as new content is added to match the game's value.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

Update: RXE's development has been discontinued. See this post for more information.
RXE was designed from the ground up to "grow" with its community. Some aspects of the game have already been planned out, but we will pay attention to community feedback and suggestions in future development, especially with regards to specific content.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua RXE

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

RXE is a game about building and programming robots. Design complex machinery and write code to solve a variety of challenging puzzles.

RXE is a fully-functional virtual robotics kit, complete with tools and parts for building and programming a variety of robots and machines. Sandbox Mode allows complete freedom for creation and design, while Challenge Mode contains a series of puzzles for players to solve using robots. Using the tools in RXE, players can create anything from self-driving cars to robotic claws to self-balancing two-wheelers.

Not only is RXE a tool for creativity, it teaches the fundamentals of design and programming in a simple and intuitive environment. RXE is designed for programming professionals and novices alike, and is sure to provide a challenge for anyone interested.


 • Use a variety of sensors to read data from the environment.
 • Move robots using servo motors, wheels, and other actuators.
 • Control robots and interact with the environment using powerful in-game computers.


 • Write code in RXLang, RXE's powerful and intuitive visual programming language.
 • Perform complex operations and tasks using a variety of I/O, data, and math operations.
 • Update computers in real-time as code is changed.


 • Solve dozens of challenging puzzles requiring a variety of creative solutions.
 • Optimize robots to complete tasks as efficiently - or inefficiently - as possible.

RXE is currently being developed by Buce Studios.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP SP2 or later
  • Bộ xử lý: 2 GHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: DirectX 9.0
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 or later
  • Bộ xử lý: 2 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 9.0
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.8 or later
  • Bộ xử lý: 2 GHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: GeForce 9400M
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mac OS X 10.8 or later
  • Bộ xử lý: 2 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 9400M
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12.04+
  • Bộ xử lý: 2 GHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: GeForce 9400M
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 12.04+
  • Bộ xử lý: 2 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 9400M
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...