Scarlet Scarf is a visual novel inspired by the legend of Plague Maiden. Dive into the dark mysteries of a dying city with the fate of Sanator Richard Murdock in your hands. Perhaps it's not too late to stop the on-going calamity...
Đánh giá chung:
Khá tích cực (61) - 77% trên 61 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
6 Thg06, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Tải xuống Sanator: Scarlet Scarf Demo

Mua Sanator: Scarlet Scarf

Mua Sanator: Scarlet Scarf + OST

Bao gồm 2 vật phẩm: Sanator: Scarlet Scarf, Sanator: Scarlet Scarf - Original Soundtrack

-5%
$13.28

Mua Sanator: Scarlet Scarf MAGISTER EDITION BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Sanator: Scarlet Scarf, Sanator: A Cart of Rarities, Sanator: Scarlet Scarf - Original Soundtrack

-30%
$13.97
 

Đánh giá

“The game lets you know it's dark fantasy right away. Dirty medieval period, full of dangers, malice and chthonic horror.”
Yakov Gevorgizov, “Darker” magazine (Russian)

Approved by Steam users

Until June 2017 all newly submitted games had to pass the public vote and receive approval from gamers worldwide in order to be published on Steam. We honour the memory of the Steam Greenlight system and would like to thank everyone who voted for Scarlet Scarf and was with us during that unforgettable time.

Về trò chơi này

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:


Anga always starts with the feet, to stop the ones who were seeking Richard’s life from running away. She simply mimics what she had seen in the dreams, and opens up the bodies according to the canons of dissection. Living bodies.

“Don’t you protect ‘all good men of Tentaria’?”
“Good men, Syl. Only good ones...”

♦♦♦

Please note that this game contains depiction of violence, gore, alcohol abuse and also references to such sensitive subjects as sexual assault, using drugs and violence against children.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: 1.66 Ghz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX compatible card
  • Lưu trữ: 700 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX® 9.0c compatible
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 2.4 Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX compatible card
  • Lưu trữ: 700 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX® 9.0c compatible
  Tối thiểu:
  • HĐH: OSX Leopard 10.5.8 or later
  • Bộ xử lý: 1.66 Ghz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX or OpenGL compatible card
  • Lưu trữ: 700 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: OSX Leopard 10.5.8 or later
  • Bộ xử lý: 2.4 Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX or OpenGL compatible card
  • Lưu trữ: 700 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: x86
  • Bộ xử lý: 1.66 Ghz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX or OpenGL compatible card
  • Lưu trữ: 700 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: x86
  • Bộ xử lý: 2.4 Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX or OpenGL compatible card
  • Lưu trữ: 700 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

26 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...