Dash Dash Run! The frantic VR arcade runner that has you pumping those arms, performing to the crowd, and racing at crazy speeds across a wild selection of vibrant courses.
Đánh giá chung:
5 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
2 Thg08, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần bộ mũ chụp thực tế ảo HTC Vive. Xem mục VR được hỗ trợ để biết thêm thông tin.

Mua Dash Dash Run!

 

Đánh giá

“Former Bioware Developers Launch Debut VR Game”
VRFocus

Về trò chơi này


PUMP, PUMP, PUMP THOSE ARMS THE FASTER YOU PUMP, THE FASTER YOU RUN!

Dash Dash Run! The frantic VR arcade runner that has you pumping those arms, performing to the crowd, and racing at crazy speeds across a wild selection of vibrant courses.

FEATURE LIST


 • Ghost Multiplayer
  Your races are recorded so you can be winning while you sleep!
 • Zany Avatar Generator
  Don’t sweat over sliders, the avatar generator will have you looking ready to race in seconds
 • Track Leaderboards
  Pump those arms and show who’s best on the live global leaderboards
 • Big BIG Scores
  It’s not just about running fast, you’ve got to do it in style. Grab coins, avoid obstacles
 • Taunt, Gloat, Spread the Love
  Start a race with a taunt to the opposition, a wave to the crowd, and celebrate a win with your best victory dance

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 and above
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 3570k or the AMD FX 6300
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 970 GTX or AMD Radeon R9 290 or better
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any Windows supported soundcard
  Khuyến nghị:
  • DirectX: Phiên bản 11

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...