A physics-based mix of platformer and puzzle game with classical music tunes included. Family friendly, especially in co-op. Help Jim to move-out and see the world!
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
19 Thg07, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Jim is Moving Out!

 

Về trò chơi này

Jim is Moving Out! is a physics-based game, where players have to pay attention to the environment, carefully plan their next move and be ready for everything!

From the concrete jungle, through the land of sun and dunes, up to northern wilderness - JIMO will send you on the adventure you won't forget, especially in co-op mode. If you are keen to solve puzzles, like to listen to classical music and love co-op gaming experience, you need to try this game.

Collect Vinyl in Story mode and get access to the new levels in Laboratory and Death Match modes. There's also Time Trial mode for family contests. See you in JIMO!

Features

 • Several different worlds to explore including city, jungle, desert and boat.
 • Solve environmental puzzles while listening to classical music.
 • Play in single-player or in co-op. Moving is fun when you are not alone.
 • Every level brings new challenges.
 • Collect Vinyl and unlock addition game modes including Deathmatch and Laboratory.
 • Playable with gamepad and/or keyboard.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 2 GHz Dual-Core 64-bit CPU
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 390 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel I7-3770, AMD FX 8350 4.0 Ghz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Lưu trữ: 390 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

8 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...