Get drunk and have a blast in a whole new way! Play against your friends and climb the rankings to reach the top of the League! Come join the party in Beer Pong League!
Đánh giá chung:
Trái chiều (12) - 66% trên 12 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
30 Thg11, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một bộ thực tế ảo. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua Beer Pong League

 

Về trò chơi này

There are drunken parties happening all over the neighborhood!

Beer Pong League lets you play the good old classic Beer Pong game in a whole new environment! The rules are simple, Sink some balls in the opponents cups and see them get more and more drunk!

Challenge yourself in the skill of beer pong in our challenge mode or play multiplayer to climb the Beer Pong League! Beer Pong League is an easy to play game, but it is very hard to master, practice and practice to be the best while still havein the best time of your life!

Come join the party!

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

The game has a cartoony style to it but the whole game revolves around Beer Pong, so it has alcohol involved (in game), when you sink a ball into the enemies cup they have to drink beer (in game). Both the players get progressively drunk throughout the game.

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • HĐH: Windows 10 - 64 bit DX11/12
    • Bộ xử lý: Intel i5-4590K equivalent or greater
    • Đồ họa: NVIDIA GTX 980 / AMD equivalent or greater with 4 GB of RAM

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...