Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Fantasy Grounds trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
30 Thg05, 2017
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Fantasy Grounds trên Steam để có thể chơi.

Mua Fantasy Grounds - Basic Creatures (BRP)

 

Về nội dung này

BRP Basic Creatures for Fantasy Grounds

A Basic Roleplaying (BRP) library module for Fantasy Grounds

A Basic Array of Creatures, Critters, and Monsters

This work presents an assortment of creatures useful to players of Basic Roleplaying. These critters are drawn from a variety of eras and genres of fantasy and fiction, including: Allosaurus, Baboon, Bandersnatch, Basikisk, Bear, Behemoth, Brontosaur, Centaur, Crocodile, Duck, Dwarf, Elemental, Elf, Ghost, Giant, Gorgon, Griffin, Halfling, Harpy, Headhanger, Horse, Insect Swarm, Lion, Lizard, Manticore, Minotaur, Mummy, Nymph. Octopus, Ogre, Orc, Plesiosaur, Satyr, Sea Serpent, Skeleton, Spirit, Tiger, Troll, Unicorn, Vampire, Werewolf, Whale, Wolf, Wraith, Wyrm, Wyvern, and Zombie.

This product contains a library module fully converted for display and use within fantasy grounds. It comes with a custom extension for the new spell template types and spell lists for each magic type that can be dragged to character sheets and referenced during play.

By Sandy Petersen and Steve Perrin.

Conversion by: Alan Neilson

Released on December 14, 2010. Designed for Fantasy Grounds version 2.9.9 and higher.

Requires: An active subscription or a one time purchase of a Fantasy Grounds Full or Ultimate License and a one time purchase of the Basic Roleplaying (BRP) ruleset.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7x , 8x or 10x
  • Bộ xử lý: 1 GHz or higher processor
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX or OpenGL compatible card
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: a sound card is required for hearing background music
  • Ghi chú thêm: Requirements vary by the add-ons installed and the number of players connecting to your game.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7x , 8x or 10x
  • Bộ xử lý: 1.6 GHz or higher processor
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX or OpenGL compatible card
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: a sound card is required for hearing background music
  • Ghi chú thêm: Requirements vary by the add-ons installed and the number of players connecting to your game.

Các DLC khác của trò chơi này

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.