Text based quest, mix of Sci-Fi and horror in the veins of Alien and Dead Space.
Đánh giá chung:
Tích cực (27) - 92% trên 27 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
30 Thg05, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Zarya-1: Mystery on the Moon

 

Về trò chơi này

Zarya - 1 is a survival text based quest with elements of science fiction, horror, and occasional humor. In this game you will be able to alter the story by making choices, creating your very own adventure.

If you liked Alien, Dead Space and Lifeline - you'll love this.

THE STORY.


In 2021 humankind received a distress signal from the far side of the Moon, and immediately sent four brave people to investigate its source. You will be monitoring the astronauts and make decisions that will directly impact the story and the characters. Each choice may lead you closer to - or farther from - the truth.

FEATURES

 • Mind-shattering atmosphere, a mix of sci-fi and horror in the veins of Alien and Prometheus, spiced up with the occasional joke
 • Communicate with the astronauts in real time
 • Influence the story by making your own decisions
 • There are multiple endings, including happy ones :)
 • You can rewind the story and make another choice if the mission ends in a disaster
 • What separates this game from other text quests like Lifeline, are the awesome photos that the team sends your way while exploring the source of the signal

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7, 8, 10
  • Bộ xử lý: Core i3 6100, AMD X4 860 and above (May work on lower specifications)
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 650Ti, Radeon HD 5870 (May work on lower specifications)
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Generic
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7, 8, 10
  • Bộ xử lý: Core i5-2500, AMD FX-8120 and above (May work on lower specifications)
  • Bộ nhớ: 4 MB RAM
  • Đồ họa: GTX 750, Radeon HD 6950 (May work on lower specifications)
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Generic
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X: 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12
  • Bộ xử lý: Dual Core processor
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.0 Capable Graphics card
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Generic
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mac OS X: 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12
  • Bộ xử lý: Quad core processor
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.0 Capable Graphics card
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Generic
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12.04+, SteamOS+
  • Bộ xử lý: Dual Core CPU
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.0 Capable Graphics card
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...