Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc OMSI 2: Steam Edition trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Trái chiều (189) - 56% trên 189 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
22 Thg06, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc OMSI 2: Steam Edition trên Steam để có thể chơi.

Mua OMSI 2 Add-on Busbetrieb-Simulator

 

Về nội dung này

The Bus Company Simulator brings three brand-new features to OMSI 2: Single player and Multiplayer career modes, comprehensive company management and a sophisticated economy system.

The player can join an existing bus company online, meet his colleagues at the 3D depot, chat with them, carry out inspections, organise shift schedules, and much more. After he has accumulated a bit of money and experience, the player can found his own company online, hire employees, buy more route licences, expand the bus depot, and thereby build up his own bus empire. In the single player mode, the player can even start with his own company right away.

There is a lot to be done at the depot – the player takes on the overall management of the facility, including repair works, maintenance services, purchasing and selling of buses, training courses for the employees, and more. The 3D depot has been developed using the Unreal engine, ensuring stunning visual quality for an even more realistic simulation in the multiplayer mode.

Thanks to the integrated add-on manager, new free maps and busses for OMSI 2 can easily be installed. It also checks existing add-ons for errors.
Adding to that, there are a lot of exciting new features for OMSI 2, e.g. functional speed cameras (with tickets), a transparent HUD overlay displaying all relevant information, and a realistic navigation unit for the most believable rides ever!


 • Single player with career mode
 • Earn money and buy depots and buses
 • Take care of maintenance of your buses
 • Prove your skills and complete individual tasks in order to expand and increase your profits
 • Complete trainings, pass exams and increase your earnings on the corresponding lines
 • Take over stand-in rides for your virtual colleagues
 • Multiplayer with freely accessible 3D depot
 • Become a staff member in a virtual company of your choice
 • Receive shift schedules from real dispatchers
 • Detailed statistics and rankings for players and companies
 • Found your own company together with your friends
 • Comprehensive bus management, incl. repairs, maintenance and trainings for repairing damages and performing maintenance works
 • Day/night cycle with realistic sun positions and moon
 • Chat with your colleagues at the depot or during your rides in OMSI
 • Lots of exciting additional features for OMSI 2:
 • Working speed cameras incl. tickets
 • Add-on manager for easy installation of maps and buses
 • Transparent HUD with all relevant information
 • Navigation system for even more realistic bus drives
 • Extensive evaluation after the drive, with direct influence on your rewards, statistics and rankings of the players and companies

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (64bit)
  • Bộ xử lý: at least 2,8 GHz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: at least 2 GB
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: OMSI 2 – The Omnibus Simulator v2.3.004 | Internet connection permanently required

Các DLC khác của trò chơi này

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Đang tải nhận xét...