Rewrite history as you take control of the brutal Vikings, the devious Aztecs or the crafty Chinese in their global quest to win the favour of the Gods! Swords & Soldiers is a side-scrolling strategy game that lets you control an entire army and lets you wield devastating magical abilities.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (264) - 90% trên 264 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
2 Thg12, 2010
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Swords and Soldiers HD

Gói chứa trò chơi này

Mua Swords and Soldiers + Super Saucy Sausage Fest DLC

Bao gồm 2 vật phẩm: Swords and Soldiers - Super Saucy Sausage Fest DLC, Swords and Soldiers HD

 

Swords and Soldiers 2 Shawarmageddon

The sequel to Swords and Soldiers has arrived at last! The Vikings return, this time battling Persians and Demons! It’s got more of everything you loved about Swords and Soldiers, plus new features like hero units, a custom army builder, and of course a fresh 10 hour campaign. Chief Redbeard returns, as mysterious missing sheep and a search for a magic lamp becomes a race to prevent delicious apocalypse!

Check out the store page and get it with a special discount while it lasts!

Về trò chơi này

Rewrite history as you take control of the brutal Vikings, the devious Aztecs or the crafty Chinese in their global quest to win the favour of the Gods!

Swords & Soldiers is a side-scrolling strategy game that lets you control an entire army and lets you wield devastating magical abilities. Demolish your enemy’s castle at the end of these two-dimensional battlefields and lead your troops to victory!

Featuring:

 • Hours of single-player campaign gameplay.
 • Challenging skirmishes and frantic multiplayer matches that let you take the fight to your friends!
 • Several compelling challenge modes to unlock that will test your abilities to their limits in a bid for that one glorious high score!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  • OS: Windows 7/Vista/XP
  • Processor: 1GHz
  • Memory: 256 MB RAM
  • Graphics: 64 MB graphics card
  • Hard Drive: 300 MB
  • OS: OS X version Leopard 10.5.8, Snow Leopard 10.6.3, or later.
  • Processor: Intel Core Duo
  • Memory: 512 MB
  • Graphics: 64 MB
  • Hard Drive: 300 MB

Thẩm định viên nói gì

26 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...