Dead Exit is an undead apocalypse, base management, card game. Play alone, with friends, or against friends. Just play smart and make sure you get the resources you need to escape the city.
Đánh giá chung:
Trái chiều (17) - 64% trên 17 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
20 Thg06, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Dead Exit

 

Về trò chơi này

NOTE: Apologies. I am abroad and cannot access Steam Community at all at the moment to even read comments. I will be back on the 28th and will do my best to address things then, but you can e-mail me directly at support@radiationburn.net and I may be able to help.

Dead Exit is an undead apocalypse, base management, card game. Ok, it's possibly the only undead apocalypse, based management, card game, but it's fun, and that's the important thing when it comes to games I've been told.

Each player controls a base and tries to out maneuver their opponents and survive the evacuation of a city. Play your cards right. Make alliances.Break alliances. Betray sworn allies at the worst possible time and leave them to get eaten by the hordes. It's up to you how you play it, just make sure you get out of the city with enough resources to survive!

Of course, you don't have to murder everyone in sight. You could play cooperatively and try to make sure everyone gets out alive. Or you can play on your own in solitaire mode which has plenty of settings for a casual quick game or an intense skin of your teeth undead fest. It's really up to you.

Features

 • Original card mechanic with multi function, two sided cards. Everything is undead if you aren't careful
 • 1 - 8 players locally or online
 • solitaire mode with full difficulty customisation.

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: i5
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Gforce 720
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: any direct X soundcard
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: i5
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Gforce 960
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: any direct X soundcard
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: UBUNTU 16.04
  • Bộ xử lý: i5
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Gforce 720
  • Card âm thanh: any direct X equivelant soundcard
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: UBUNTU latest
  • Bộ xử lý: i5
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Gforce 720
  • Card âm thanh: any direct X equivelant soundcard

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...