Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc EVE Online trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
9 Thg05, 2017
Nhà phát triển:
CCP
Nhà phát hành:
CCP

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc EVE Online trên Steam để có thể chơi.

Mua EVE Online: 7430 PLEX

Sản phẩm này không đủ điều kiện để được hoàn tiền. Tìm hiểu thêm
 

Steam Created Accounts Only

This content can only be accessed with EVE Online accounts created through Steam. Existing EVE Online accounts not created through Steam cannot benefit from it.

Watchlist Me

Want to make sure you never miss a sale or offer?

Add EVE Online: 7430 PLEX to your wishlist and get notifications.

Về nội dung này

PLEX is an item that can be traded between players on the regional market. PLEX can also be used in the New Eden Store to upgrade your account to Omega Clone state, purchase virtual goods, and activate other account services.

To use PLEX in the New Eden Store, PLEX must be placed in your PLEX Vault. The PLEX Vault is a secure location in your inventory, shared across all characters on your account, where PLEX can be placed for use in the New Eden Store. You can find the PLEX Vault in your inventory in the list of locations to the left of the window.

Yêu cầu hệ thống

  Minimum:
  • Supported OS: Windows 7 / 8.1 / 10
  • Processor: CPU that supports SSE2 (Intel Dual Core @ 2.0 GHz, AMD Dual Core @ 2.0 GHz)
  • Memory: 2 GB
  • Hard Drive: 20 GB Free Space
  • Video: GPU with 256 MB VRAM or more that supports Shader Model 3 and DirectX 9.0c (AMD Radeon 2600 XT or NVIDIA GeForce 8600 GTS)
  • Audio: Supports SSE, Direct Sound compatible
  • Drivers: DirectX® 9.0c (included) and latest video drivers
  • Network: ADSL connection (or faster)
  • Note that older graphics cards such as the NVIDIA 6000 and 7000 series may work but are not officially supported. Please note that Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP and Vista are not supported.
  • Note: the minimum screen resolution for EVE is 1024x768. Audio hardware must be Direct Sound compatible. For optimum performance, use latest drivers available.
  Recommended:
  • OS: Windows 7 / 8.1 / 10
  • Processor: Intel Pentium i7 Series or AMD X4 @ 2.0 GHz or greater
  • Memory: 4 GB or greater
  • Hard Drive: 20 GB free space
  • Video: AMD Radeon 6790 or NVIDIA GeForce GTX 560 or better with at least 1 GB VRAM
  • Audio: Supports SSE, Direct Sound compatible
  • Drivers: DirectX® 11 (included) and latest video drivers
  • Network: ADSL connection or faster

Các DLC khác của trò chơi này

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.