MORDHAU is a multiplayer medieval slasher. Create your mercenary and fight in brutal battles where you will experience fast paced combat, castle sieges, cavalry charges, and more.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (2,655) - 88% trên 2,655 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (39,097) - 80% trên 39,097 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
29 Thg04, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua MORDHAU

Mua MORDHAU Supporter Bundle

Bao gồm 2 vật phẩm: MORDHAU, MORDHAU - Supporter Pack

-5%
$39.88
 

Về trò chơi này

MORDHAU is a medieval first & third person multiplayer slasher. Enter a hectic battlefield of up to 64 players as a mercenary in a fictional, but realistic world, where you will get to experience the brutal and satisfying melee combat that will have you always coming back for more.

Features:

 • Massive battles: From small-scale engagements to 64-player all-out war in modes such as Frontline and Battle Royale.
 • Cooperative & offline play: Fight waves of enemies alongside your friends in the cooperative Horde mode, or practice your skills offline against AI.
 • Free-form melee and ranged combat: Gain complete control over your character and attacks and develop your unique style.
 • In-depth character customization: Sculpt your face, create your weapon from parts, and pick out individual pieces of armor to create the perfect warrior.
 • Huge arsenal of weapons & equipment: Take on enemies with a greatsword, rain arrows from above, or even sit back and build fortifications.
 • Fight anywhere: Experience cavalry charges, fight on ladders, and operate siege engines such as the catapult and ballista.
 • Visceral and gory combat: Feel the impact of every blow, and send limbs flying as you wreak havoc upon your foes. (Blood & gore are optional)
 • Believable fights: A game where fights look believable, MORDHAU strikes a balance between gameplay and realism.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Graphic Violence, Gore, Mature Language

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 10 64 Bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 - 4670 or AMD equivalent
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 680 or AMD equivalent
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 20 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 10 64 Bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 - 6600k or AMD equivalent
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 1060 or AMD equivalent
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 20 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:
Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...