A blend of classic mechanics. A love letter to the past. A tasty new fusion of elements. Punch, Throw, Catch, Grow, and maybe play a tune!
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

 

Về trò chơi này

PUNCH


That's your main attack. Learn to punch well, my children. Keep your enemies stunned by chaining punches together with correct timing, take them down with a single furious barrage!

GRAB & THROW


Pick stuff up and chuck it! Over head, underhand, from the side, you name it. There's a ton of stuff to grab, lift, carry, and sling into the air.

GET!


Discover new items and abilities, use them to solve puzzles, navigate terrain, and beat up monsters. Catch things in your net and stuff 'em in bottles!

Now you're Cookin'


Mix ingredients to make new items that help in a variety of ways.

NIGHT n' DAY


Watch the colors change as you play, encounter certain enemies and characters at certain times, sow seeds and reap the fruits.

???

Explore (the Lore)

What is Happy? Seriously, what the heck? Perhaps the answer to this question and other mysteries lie hidden somewhere in the world of Homegrove.

Technical features to wet your whistle:

 • Customizable controls, neat!
 • 2x, 3x, 4x, and FULL SCREEN display, whoa!
 • VOLUME SLIDERS!! well hot damn!!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista
  • Bộ xử lý: i3
  • Bộ nhớ: 100 MB RAM
  • Đồ họa: dunno
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX Compatible
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.