The invention of Grav-Shoes, footwear that function as antigravity devices, drastically changes the world, as they give people the ability to freely soar the skies. Asuka Kurashina transfers into Kunahama High school, where she meets Masaya Hinata and Misaki Tobisawa, finds out about the aerial sport that's rapidly gaining...
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
21 Thg06, 2017
Hãng sản xuất:
Nhà phân phối:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Theo yêu cầu từ nhà phát hành, Aokana không còn được bán trên Steam.
 

Mùa 1

1. I'm Flying! I'm Actually Flying!
11 Thg01, 2016
24 phút
Asuka moves to Kuna Island and meets Masaya and Misaki, fellow students at Kunahama High. She also finds out about the Grav-Shoes that help people fly, and Flying Circus, the sport played using them.
2. Udon...?
18 Thg01, 2016
24 phút
Masaya, conflicted over his friends joining the school's FC team, ends up overseeing a practice match between Asuka and Misaki.
3. I Just Got a Little Fired Up
25 Thg01, 2016
24 phút
On the suggestion of the Kunahama FC team's adviser, Kagami Aoi, the gang head to a joint training camp with the powerhouse Takafuji Academy.
4. Meat Makes Me Happy!
1 Thg02, 2016
24 phút
Mashiro ends up having to take supplementary exams, and realizes that Asuka and Misaki are quickly getting better at FC. She doesn't want to be left behind...
5. Yeah. Keep Calm and Carry On.
8 Thg02, 2016
24 phút
The West Kyushu qualifiers for the National Flying Circus Championships have begun. Asuka's excited for her first-ever competitive match.
6. Is That All You've Got?
15 Thg02, 2016
24 phút
Asuka and Misaki have made it to the second day of the qualifiers, where they will take part in the second round of matches.
7. Sting Before You're Stung!
22 Thg02, 2016
24 phút
The semifinals are here, and Asuka takes on the odds-on favorite Shindou in what promises to be a tense and tight affair.
8. I... Can't Fly Anymore.
29 Thg02, 2016
24 phút
Following Misaki's sudden withdrawal from the FC team at the start of the second term, Masaya starts to see his past self in her...
9. The Answer is Up in the Sky!
7 Thg03, 2016
24 phút
Asuka falls sick after recent events and goes back to humming the tune that gave her strength as a child.
10. Is That For FC, Too?
14 Thg03, 2016
24 phút
As the Kunahama High FC team begins to practice in earnest for the fall tournament, Masaya tries to figure out what he can do to help.
11. I Refuse to Lose!
21 Thg03, 2016
24 phút
The fall tournament begins. Will anyone be able to stop Inui from winning two in a row?
12. Let's... Soar Higher!!
28 Thg03, 2016
24 phút
The finals are here, and Asuka takes on Saki in a match for the ages.
Nội dung sê-ri không áp dụng hoàn tiền. Tìm hiểu thêm init_data: 0.1196, render: 0.0446

Video trên Steam

Nội dung này chỉ hiện hữu dưới định dạng phát sóng trực tuyến. Thông tin bổ sung về việc video phát sóng có thể tìm thấy tại mục hỏi đáp về phát trực tiếp trên Steam.

Về sê-ri này

The invention of Grav-Shoes, footwear that function as antigravity devices, drastically changes the world, as they give people the ability to freely soar the skies. Asuka Kurashina transfers into Kunahama High school, where she meets Masaya Hinata and Misaki Tobisawa, finds out about the aerial sport that's rapidly gaining popularity—Flying Circus—and immediately joins the school's FC Club. She and her teammates sometimes clash, but they also support one another in the pursuit of their respective goals as they take on formidable rivals and look to triumph in the summer FC tournament.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 hoặc AMD tương đương
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Tốc độ mạng là 5Mbps cho 540p, 3Mbps cho 360p.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i3+ hoặc AMD tương đương được khuyên dùng để chạy chế độ HD 1080p
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Tốc độ mạng là 12 Mbps với độ phân giải 1080p hoặc 8Mbps với độ phân giải 720p
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.7
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 hoặc AMD tương đương
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Tốc độ mạng là 5Mbps cho 540p, 3Mbps cho 360p.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mac OSX 10.10+
  • Bộ xử lý: Intel Core i3+ hoặc AMD tương đương được khuyên dùng để chạy chế độ HD 1080p
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Tốc độ mạng là 12 Mbps với độ phân giải 1080p hoặc 8Mbps với độ phân giải 720p
  Tối thiểu:
  • HĐH: Linux Ubuntu 12.04 hoặc hơn, SteamOS 2.20 hoặc hơn
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 hoặc AMD tương đương
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Tốc độ mạng là 5Mbps cho 540p, 3Mbps cho 360p.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Linux Ubuntu 12.04 hoặc hơn, SteamOS 2.20 hoặc hơn
  • Bộ xử lý: Intel Core i3+ hoặc AMD tương đương được khuyên dùng để chạy chế độ HD 1080p
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Tốc độ mạng là 12 Mbps với độ phân giải 1080p hoặc 8Mbps với độ phân giải 720p

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...