This is a "Rube Goldberg" style puzzle game inspired on the award winning "The incredible Machine". Discover what it takes to be a scientist and build awesome contraptions with simulated real physics using trampolines, balls, explosives and much more.
Đánh giá chung:
8 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
4 Thg07, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Awesome Machine

 

Về trò chơi này

This is a "Rube Goldberg" style puzzle game inspired on the award winning "The incredible Machine". Discover what it takes to be a scientist and build awesome contraptions with simulated real physics using
trampolines, balls, explosives and much more.

THE PLOT

The world is quickly running out of power and people are starting to suffer the consequences of the energy crisis. Luckily there is one brilliant scientist who is one step ahead and has made plans to build a machine that can generate clean electricity for the whole world. But his invention, the Awesome Machine, is a puzzle that needs to be built. That’s where the fun begins!

Your job will be to help the scientist do this. Things may seem easy at first, but you will have a lot of work before the Awesome Machine is ready! The scientist will take you to different places and through 50 awesome levels where you will use technology, trampolines and many other tools!

Discover what it takes to be a scientist and build the Awesome Machine!


FEATURES

• 50 awesome levels.
• Multiple ways of finishing each level.
• 100+ interactive objects (laser, canon, dynamite, lever, ramp, balls and much more).
• Tips to help you when you are stuck.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Win Vista/7/8/10
  • Bộ xử lý: Pentium 4 or better
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 9 compliant card NVIDIA GeForce 6600 series or ATI Radeon X700 or higher
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 700 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9-comp sound card
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: i3 processor or equivalent
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 9 compliant card NVIDIA GeForce 6600 series or ATI Radeon X700 or higher
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9-comp sound card

Thẩm định viên nói gì

6 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...