The game "Bird flu" - is a shooter (with elements of horror game) first-person. The action takes place in the USSR in the nineteen eighties.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Coming Soon
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“In the early access will be available the first-completed episode of the game Red Flu.
Also in the first episode you can see 4 types of weapon (kick,axe,pistol weapon,double barred shotgun), 4 types of enemies and one rpg person.
Also need feedback for bugs and issues.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“February 2019”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“In the full version we plan to improve graphics , add another types NPC,weapons.
We are going to release more four game episodes and finalize storyline in future.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The first episode of the project is fully completed. You can break and kick all stuff in the episode, read notes, fight with enemies , hack two types of locks and engage in the gaming environment.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“Price will not change when we leave early access”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“we have a program for the development of the project, but we will consider all wishes and suggestions.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Sắp ra mắt

Vật phẩm này chưa ra mắt

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

In the remote 1986 the serious task of the USSR was to develop a new breed of broiler chickens. All poultry farms joined the tough competition trying to fulfil the task. At a chicken farm in Stavropol Professor Kholmogorov managed to achieve fantastic results in weight gain and productivity of the broiler breed. However it was eventually reported about some cases of the birds aggressive behavior and several consequent farm staff injuries. The metal framework of the cages could not resist extraordinary physical strength of the new breed and the majority of the birds escaped. As it turned out later the experiment was based on genetic mutation due to artificially derived virus. The virus proved to be dangerous to humans.

A heavy share fell out to the main character - a junior zoo technician, a drunkard and rowdy. He is doomed to fight aggressive infected zombie, mutated chicken and pigs and unravel intricate puzzles. He is also infected and constantly has to look for medicine to control the virus in order not to transmogrify…
In the first episode you can see 4 types of weapon(kick,axe,pistol weapon,double barred shotgun), 4 types of enemies and one rpg person.
Read the notes, hack the locks, fight with enemies, collect items for inventory(keys for doors,items for health, items for reduce virus and others).

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Trò chơi này có thể chứa nội dung không phù hợp với mọi lứa tuổi, hoặc không phù hợp để xem tại công sở: Thường có bạo lực hoặc máu me, Nội dung người lớn

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7, 8, 8.1, 10
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Quad Q6700
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: VIDIA GeForce GTX 950 2Gb VRAM or comparable
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9.0 Compatible Sound
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7, 8, 8.1, 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-6600K
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: VIDIA GeForce GTX 980 4Gb VRAM or comparable
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9.0 Compatible Sound
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.