Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc RIFT trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Trái chiều (16) - 50% trên 16 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
18 Thg04, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc RIFT trên Steam để có thể chơi.

Mua RIFT - Ascended Essentials Pack

Sản phẩm này không đủ điều kiện để được hoàn tiền. Tìm hiểu thêm
 

Về nội dung này

Experience the full range of RIFT's character creation and create your perfect Ascended with the help of the Ascended Essentials Pack! Play whatever way you want with the help of the Primalist Calling, 19 Souls, 6 character slots per server, and more!

6 Character Slots per Server

Bag Slots 4 and 5

Storm Legion Souls

 • Tempest (Warrior - Damage)
 • Harbinger (Mage - Damage)
 • Defiler (Cleric - Damage)
 • Tactician (Rogue - Support)

Nightmare Tide Souls

 • Arbiter (Mage - Tank)
 • Liberator (Warrior - Healer)
 • Oracle (Cleric - Support)
 • Physician (Rogue - Healer)

Primalist Calling and Souls

 • Titan (Primalist - Tank)
 • Preserver (Primalist - Healer)
 • Vulcanist (Primalist - Damage)
 • Dervish (Primalist - Damage)
 • Typhoon (Primalist - Damage)
 • Berserker (Primalist - Damage)

Ascended Souls

 • Warchanter (Warrior - Healer)
 • Runeshaper (Cleric - Damage/Support)
 • Frostkeeper (Mage - Healer)
 • Maelstrom (Primalist - Damage)
 • Shadeborn (Rogue - Damage)

Yêu cầu hệ thống

  Minimum:
  • OS: Windows XP, Vista or 7
  • Processor: Dual Core 2.0 GHz or better
  • Memory: 2 GB
  • Graphics: Nvidia GeForce FX 5900, ATI/AMD Radeon X300, Intel GMA X4500 or better.
  • DirectX®: 9.0c, June 2010 update
  • Hard Drive: 15.0 GB available
  • Sound: DirectX 8.1 compliant card
  • Other: Broadband internet connection (DSL, cable modem or other high speed connection)

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Đang tải nhận xét...