As a member of an elite disease-fighting team you must find the cure to four deadly diseases before it's too late. Travel the world, contain infections and find the cure to save humanity. Work as a team to survive.
Đánh giá chung:
Trái chiều (66) - 53% trên 66 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
24 Thg08, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Pandemic: The Board Game

 

Đánh giá

“It is a tight, focused package that demonstrates some of the best that tabletop design can offer.”
4,5 – Touch Arcade

“Pandemic’s one game that you’ll be happy to get infected with.”
8,5 – Arcade Sushi

Về trò chơi này

TRAVEL THE WORLD, FIND CURES AND ERADICATE ALL DISEASES TO SAVE HUMANITYFour deadly diseases are threatening the future of the planet! Travel the world, contain infections and find the cure to save humanity. The outbreaks and epidemics are escalating.

Pandemic: The Board Game is a cooperative game. Each player takes on the role of a different character with unique abilities. At each turn, you must treat diseases, travel to cities that are at greatest risk, and exchange cards… Work as a team to save humanity! More and more cities are infected and the epidemics could ruin the game. Find the cure before it's too late! Humanity's fate is in your hands!

Features:
 • Official adaptation of the renowned board game, receiving more than thirty awards since 2008
 • 7 Role cards with unique abilities
 • 1 to 4 players:
  - Play in Single-player mode by taking on multiple characters.
  - Play with your friends in Pass & Play mode
 • Three difficulty levels available

For more information, visit: http://www.asmodee-digital.com/

Need support? Please contact us at: https://asmodee.helpshift.com/a/pandemic/


Follow us on Facebook, Twitter, Instagram and YouTube!
Facebook: https://www.facebook.com/asmodeedigital/
Twitter: https://twitter.com/asmodeedigital
Instagram: https://instagram.com/asmodeedigital

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7+
  • Bộ xử lý: AMD/Intel 2.0 GHz dual-core
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia 450 GTS / Radeon HD 5750 or better
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.9.1
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz dual-core processor or better
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia Geforce GTS 450 Series, AMD Radeon HD 6770 or better (min 1GB VRAM)
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...