Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Fantasy Grounds trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
19 Thg04, 2017
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Fantasy Grounds trên Steam để có thể chơi.

Mua Fantasy Grounds - Ddraig Goch's Tyranny 7 (Token Pack)

 

Về nội dung này

Ddraig Goch's Tyranny Pack 7


This product depicts 56 uniquely designed, 3D rendered tokens to be used in your fantasy role-playing games. The pack consists of both good and evil forces. Ambush drakes, both dead and alive, Prisoners, both male and female, both free and shackled, commoners both male and female, both dead and alive, Dragonclaw, both male and female, Flying Kobolds, both dead and alive, Kobolds, both dead and alive, Gargoyles both dead and alive, Helmed Horrors, both dead and alive, Troll both death and alive, 4 armed Troll, both dead and alive, Perytons, Veterans and an Elven leader, both dead and alive.

This Token Pack includes:

 • 4 Ambush Drakes
 • 2 Brother Caemons
 • 2 Commoner Angrath Woodwises
 • 2 Commoner Chief butler Gastyn
 • 2 Commoner Head Maid Arlaenga
 • 2 Craggors
 • 4 Cultist Servants
 • 3 Dragonclaws
 • 2 Elven Armour stands
 • 6 Flying Kobolds
 • 3 Gargoyles
 • 3 Helmed Horrors
 • 4 Kobolds
 • 2 Miresellas
 • 2 Perytons
 • 2 Trespins
 • 3 Trolls
 • 4 Veterans

Conversion by: James Holloway

Released on April 06, 2017. Designed for Fantasy Grounds version 3.2.2 and higher.

Requires: An active subscription or one time purchase of a Fantasy Grounds Full or Ultimate license and any ruleset.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP, Vista, 7x , 8x or 10x
  • Bộ xử lý: 1.6 GHz or higher processor
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics card recommended
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: N/A
  • Ghi chú thêm: Requirements vary by the add-ons installed and the number of players connecting to your game.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP, Vista, 7x , 8x or 10x
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz or higher processor
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics card recommended
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: N/A
  • Ghi chú thêm: Requirements vary by the add-ons installed and the number of players connecting to your game.

Các DLC khác của trò chơi này

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.