Do you have bottle flipping skills? Bottle Flip Challenge VR takes flipping bottles to the next level! Test your abilities and see how you can do in various environments and even gravity settings. From the local park to the moon, Bottle Flip Challenger VR is guaranteed to put your skills to the test.
Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
9 Thg04, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive, Oculus Rift, hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua Bottle Flip Challenge VR

 

Về trò chơi này

Do you have bottle flipping skills? Bottle Flip Challenge VR takes flipping bottles to the next level! Test your abilities and see how you can do in various environments and even gravity settings. From the local park to the moon, Bottle Flip Challenger VR is guaranteed to put your skills to the test.

Points are awarded based on distance and landing, the further you can pull off a cap, the more points you will receive. All of your stats are tracked, push yourself to see how far you can pull off an insane land or how many bottles you can flip in a row.

Each level gives you the opportunity to track your furthest shot. furthest cap, and most consecutive lands. Unlock Steam Achievements by landing or capping bottles on various objects.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 +
  • Bộ xử lý: Intel I5 or Better
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 970 or Better
  • Lưu trữ: 1400 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...