A vicious, man-eating monster has escaped. And that monster is you! Rampage, devour, and dodge your way through endless procedurally generated levels. Overcome harrowing boss fights, unlock new monsters and upgrades, and compete for first place in the leaderboards. Sate your hunger or die trying.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
25 Thg07, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua People Eater

 

Về trò chơi này

People Eater is a procedural roguelike bullet dodger with six playable monsters, fifty upgrades, over one hundred destructible objects, endless replayability, and an original soundtrack included free with the game.Deep underground in a secret, government facility, a vicious, man-eating monster has escaped and is on the loose. That monster is you. Rampage, devour, and dodge your way through endless procedurally generated levels of guards, machines, scientists, secret agents, and destructible obstacles. Overcome harrowing boss fights and unlock new monsters and upgrades. Compete for first place in the online leaderboards.Sate your hunger or die trying. • 6 playable monsters, each with their own special ability.
 • 50 unlockable upgrades which stay with you after death.
 • 5 intense boss fights and 5 massive, unique levels.
 • Procedural generation makes every level and boss different each time.
 • Over 100 destructible objects.
 • Original soundtrack with 12 songs.
 • Competitive leaderboards and weekly challenges.
 • Full controller/gamepad support.
 • Arcade game mode with separate ladder.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: 1.2Ghz+
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 256MB
  • Lưu trữ: 1000 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Yes
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: 2Ghz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: 1GB
  • Lưu trữ: 1200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Yes

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...