The most important thing is that there are a lot of zombies around, and armed mercenaries. Pixel, hardcore and Action. Protect yourself and help ordinary people.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (110) - 79% trên 110 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
11 Thg05, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua HellGunner

 

Về trò chơi này

You carried a vaccine against a deadly disease on a helicopter. The helicopter was hit by unknown people and made an emergency landing. You need to collect all the cargo that you lost. The most important thing is that there are a lot of zombies around, and armed mercenaries. Protect yourself and help ordinary people. You need to survive and save the world - the vaccine is very necessary

The game has several game modes and a variety of setting levels, performed in pixelart.
A lot of bosses, such as: spider-tank, mega-zombies, ufo and others.

Pixel graphic style, hardcore and unforgettable music is all you need for a pleasant evening.

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 / 8 / 10
  • Bộ xử lý: Core 2 Duo or higher
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 256 mb
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 450 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX compatible sound card
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 / 8 / 10
  • Bộ xử lý: Core 2 Duo or higher
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: 1024 mb
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX compatible sound card
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12/14/16 etc
  • Bộ xử lý: Core 2 Duo or higher
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: Сompatible card
  • Lưu trữ: 450 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Сompatible sound card
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 12/14/16 etc
  • Bộ xử lý: Core 2 Duo or higher
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: Сompatible card
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Сompatible sound card

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...