On Christmas Eve, a strange girl breaks into your home claiming to be the bringer of death.;This unbelievable prophesy is then followed by many strange omens...he must make a choice...
Đánh giá chung:
Tích cực (39) - 89% trên 39 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
1 Thg02, 2013
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua 7 days with Death

Mua Narrator Collection! BỘ (?)

Bao gồm 4 vật phẩm: Koi Musubi, Companion, 7 days with Death, ARK -the lost fairytale-

-15%
$28.86
 

New information


New project "Lingua Fleur: Lily" is COOMING SOON!

Về trò chơi này

In 2013, Narrator released its fourth game focusing on fate and choice.
Through cooperation with SSCP, the quality of this game has improved over our previous works!

Containing the 3 original routes, plus an additional route, the script length is about 130,000 words in total.
Featuring 19 CGs, a soundtrack of 9 songs plus the main Chinese theme song, and stunning backgrounds based on Taiwan's Tamsui District (淡水).

※ This game does not have character voices

story:

"In seven days, you will die."
On Christmas Eve, a strange girl breaks into your home claiming to be the bringer of death.
"I will be with you for seven days... if you don't want to die, you must find someone who is willing to die for you."
This unbelievable prophesy is then followed by many strange omens...

Daily life becomes unpredictable, even to the point where he runs into Shaw Chin, who had just ended a relationship.
Is she someone who will love me... who will die for me?
Death haunts his every move.

On New Years Eve, Death looms over him.
As the fireworks light up the night sky, he must make a choice...

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Trò chơi này có thể chứa nội dung không phù hợp với mọi lứa tuổi, hoặc không phù hợp để xem tại công sở: Nội dung gợi dục hoặc khiêu gợi, Nội dung người lớn

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: XP
  • Bộ xử lý: Pentium3 1.0GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 800 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: WIN7(Recommended)/WIN8/Vista
  • Bộ xử lý: Pentium3 1.0GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 800 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...