Hardcore 2D game with a fascinating and unusual mechanics, where you have to defend the base from annoying saboteurs.
Đánh giá chung:
Trái chiều (59) - 57% trên 59 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
7 Thg04, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Cannons-defenders

Mua Two REX Games BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Cannons-defenders, Timen runner

-20%
$1.58
 

Về trò chơi này

Diversionists have disembarked above your base.
Don't let them infiltrate your base and make a diversion.
In order to protect yourself you have cannons at your disposal that you can modify and enhance.
Earn medals, enhance your defences, purchase modifiers and earn archievments and eventually you will unlock a bonus level.

Other:
- Hardcore gameplay;
- Fascinating mechanics;
- Achievements, which in the aggregate open access to the bonus level;
- Pleasant stylization;

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP SP 3, 7, 8, 8.1, 10
  • Bộ xử lý: 1GHz or highter
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 140 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

11 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...