Boros is a 2D puzzle/action endless game inspired by the greatest hits like Zuma and Luxor, designed for both casual and hardcore players.
Đánh giá chung:
Tích cực (14) - 100% trên 14 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
6 Thg04, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua BOROS

 

Về trò chơi nàyBoros is a 2D puzzle/action endless game inspired by the greatest hits like Zuma and Luxor, designed for both casual and hardcore players.Boros has a challenging gameplay and is easy to play. Beautiful backgrounds and exciting music set up a really nice atmosphere inspired in Mayan culture and others.

The player must move a gigantic snake around his world to protect it from enemy blocks. After a while enemies will gain more and more speed increasing game difficulty. But don't worry, if you want to, you may choose to play at a slower speed. Or maybe try nightmare speed (our favorite). Earn coins by completing levels or matching blocks and unlock awesome skins that change your playstyle.
Including different game modes such as Adventure, Match-3, Local Versus and more! • Simple mechanic and challenging gameplay
 • +20 different skins, play as Skelenbor, Ancient Boros, Boros Prime, My Little Boros and many more!
 • Each skin has unique bonuses that can change gameplay (i.e: Faster blocks, slower blocks, more coins or even rainbows)
 • Different game modes such as Adventure, Match-3, Local Versus and more!
 • Endless gameplay

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP and above
  • Bộ xử lý: 1.5 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: HD Graphics 500
  • Lưu trữ: 700 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 and above
  • Bộ xử lý: 2 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: HD Graphics 510
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OSX 10.4 and above
  • Bộ xử lý: 1.5 Ghz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: HD Graphics 500
  • Lưu trữ: 700 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mac OSX 10.4 and above
  • Bộ xử lý: 2 Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: HD Graphics 510
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12.04/Steam OS and above
  • Bộ xử lý: 1.5 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: HD Graphics 500
  • Lưu trữ: 700 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 12.04/Steam OS and above
  • Bộ xử lý: 2 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: HD Graphics 510
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...