UNWORTHY is a hardcore combat-focused metroidvania without jumping. Explore a grim universe, discover new weapons and abilities, and defeat the vile creatures that plague the land.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (243) - 86% trên 243 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
29 Thg05, 2018
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Unworthy

ƯU ĐÃI XUYÊN TUẦN! Kết thúc vào 27 Thg05

-40%
$14.99
$8.99
 

Đánh giá

“'Unworthy' is worthy of your attention”
8.5 / 10 – Byte

“Unworthy is another cool 2D take on Dark Souls”
Destructoid

“There's surprising depth to its world”
PC Gamer

Về trò chơi này

At Death's Door

Robbed of life and unworthy of death, a nameless warrior wanders a ruined landscape in search of meaning...

A Hardcore Metroidvania...

UNWORTHY is a hardcore combat-focused metroidvania without jumping. You play a warrior, risen from the grave. Equipped with sword and shield, you must traverse a bleak and hostile world swarming with creatures of nightmare. Your patience, determination and skill will be put to the test, as you fight against epic bosses, uncover powerful weapons and abilities, and attempt to prove your worth.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 9800GTX+ (1GB)
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: 1080p, 16:9 recommended
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 or Later
  • Bộ xử lý: 2 GHz
  • Bộ nhớ: 3 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 560
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: 1080p, 16:9 recommended

Thẩm định viên nói gì

35 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...