Discover a world in which you solve challenging puzzles, overcome evil "Meowbots" and seize the cheese!
Đánh giá chung:
Tích cực (36) - 86% trên 36 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
31 Thg03, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive hoặcWindows Mixed Reality. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Chơi Mouse Playhouse

Miễn phí
 

Về trò chơi này

Mouse Playhouse is a light-hearted VR puzzle game in which you manipulate objects to solve puzzles and guide your pet mice towards the cheese. In Mouse Playhouse, you can also throw objects around, play basketball, darts and even play the xylophone. Players must use the blue objects provided to guide the mice away from trouble and towards the cheese.

Discover a world in which you solve challenging puzzles, overcome evil "Meowbots" and seize the cheese!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel i7-4770
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 970
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel i7-6700
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1080
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...