You will know the true power of giant robots!Anime-influenced graphics and gameplay designFight on foot or pilot a giant mech in both open and urban environmentsAn interesting storyline with two possible...
Đánh giá chung:
Trái chiều (53) - 60% trên 53 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
15 Thg10, 1998
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Shogo: Mobile Armor Division

 

Về trò chơi này

You play Sanjuro Makabe, a Mobile Combat Armor (MCA) pilot and Commander in the UCA Security Force. The UCA was originally formed by three dominant megacorporations (Andra Biomechanics, Armacham Technology Corporation, and Shogo Industries). Originally intended as a joint venture that would ensure the continued profitability of the three organizations that founded it, the UCA is now independent, and the dominant military power in existence.
Your mission is to locate and assassinate a rebel leader known only as Gabriel. All of the action takes place either on the planet Cronus or on the spaceship Leviathan. The Leviathan is the flagship of the UCA and is commanded by Admiral Akkaraju. Cronus is the only known source of the biologically active material known as Kato, an incredibly powerful energy source essential to the process by which interstellar travel is possible.
Your deadly enemy is The Fallen, a fanatical terrorist group lead by the mysterious Gabriel, threatens the balance of power on Cronus, and ultimately, control of Kato. You will fight them on your feet or from within one of the different types of Mobile Combat Armor, a giant mech which can run, duck, strafe, swim or transform into an ultrafast hovertank.

You will know the true power of giant robots!

 • Anime-influenced graphics and gameplay design
 • Fight on foot or pilot a giant mech in both open and urban environments
 • An interesting storyline with two possible endings

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows (XP, Vista, 7)
  • Bộ xử lý: 1 GHz Processor
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: 3D graphics card compatible with DirectX 7
  • Lưu trữ: 482.1 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Mouse, Keyboard
  Khuyến nghị:
  • Bộ xử lý: 1.4 GHz Processor
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 3D graphics card compatible with DirectX 9
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

11 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...