Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Tabletop Simulator trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
8 Thg02, 2018
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Tabletop Simulator trên Steam để có thể chơi.

Mua Pillars of Eternity: Lords of the Eastern Reach

 

Về nội dung này

Only the host needs to own this DLC.

1-4 Players | Ages 13 & Up

Approximately 60-120 minutes

Pillars of Eternity: Lords of the Eastern Reach is a 1-4 player card game based on Obsidian Entertainment's award-winning and best-selling Pillars of Eternity computer role-playing game.

The players are lords and ladies who hire troops, recruit heroes, and build defenses to fend off fiendish monsters...and their fellow players. The limited resources are represented by counters, while the buildings and armies are cards. A number of resources are drawn each turn and unused resources are passed on to the other players. Players may choose to go on dangerous adventures or engage in battles against their fellow players.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP SP2
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Integrated
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 6 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OSX 10.8
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Integrated
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 6 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Integrated
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 6 GB chỗ trống khả dụng

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...