Luxin Time - A virtual reality game where you can shoot down or slice up countless drones, defend portals from the robot terrors, or just practice becoming one with your laser blade.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
23 Thg06, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“While the initial game modes are solid, I'd like to balance them and possibly add a few more features to them. In addition to improving the current modes, there is an additional game mode I'd like to add.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Between 2 to 3 months.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“There will be at least one game mode, in-game unlock-able weapon customization (Weapon handle and laser/blade colors), achievements, and general graphic improvements.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“Three of the four modes are for the most part completed.
The modes are:
Blade Training where the focus is to deflect projectiles fired at you from a unique assaulter drone.
Bot Chop where the focus is slicing up deactivated drones but make sure to avoid the friendly drones.
Guardian where the focus is to defend a portal from aggressive drones.
The completed modes will be tweaked as I gather community feedback.
Leaderboards and blade color customization are also available.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The price will likely go up a bit.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“Feedback is important; suggestions and balancing concerns from the community will be taken into account as the game is developed.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua LuxinTime

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Luxin Time - A virtual reality game set in minimalist sci-fi environment where you can shoot down or slice up countless drones, defend portals from the robot terrors, or just practice becoming one with your laser blade.

Modes include:
Blade Training - Deflect waves of laser beams with only one laser blade.
Bot Chop - Chop up or shoot deactivated drones that are hurled towards you while avoiding friendly drones.
Guardian - Defend a portal from waves of drones, keep in mind it hurts when a drone flies into your face.

Other Features:
Compete with friends and other players on leaderboards set for each mode.
9 Blade colors and laser beam colors to choose from.
Time slows down when laser beams get too close but this has a cooldown so dodge wisely.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 SP1 or newer
  • Bộ xử lý: Intel i5-4590 or AMD FX 8350 equivalent or greater
  • Bộ nhớ: 8 MB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce GTX970, or AMD Radeon R9 290 equivalent or greater
  • Lưu trữ: 350 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel i7 5820k equivalent or greater
  • Bộ nhớ: 16 MB RAM
  • Đồ họa: Geforce GTX1060, or AMD Radeon R9 380 equivalent or greater
  • Lưu trữ: 350 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...