Far from Perfect, brutal and merciless - CRIMSON METAL
Đánh giá chung:
Trái chiều (101) - 46% trên 101 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
5 Thg05, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua CRIMSON METAL

Mua CRIMSON PACK

Bao gồm 2 vật phẩm: CRIMSON METAL, CRIMSON METAL - OST

-33%
$8.02

Mua OLD BLOOD BUNDLE BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: CRIMSON METAL, DOOMED, Dark Places

-33%
-57%
$14.97
$6.51
 

Về trò chơi này

CRIMSON METAL

Is an experimental game made with FPS Creator that's trying to bring back the atmosphere of hardcore, dynamic, brutal, and challenging game experiences from late 90's.

Story


Four elite counter-terrorism squads storm secret cyborg and biological-warfare weapon production facilities. But none of the personnel, chief commander or the place for cyborg production are identified. All four squads find themselves in a death trap without any chance of getting out or contacting the outside world.

As Adam Crimson, sole survivor of the Omega squad, you will go through chain of psychological and physical trials, which together are above ordinary person’ power.

Scores of traps, hundreds of cyborgs, thousands of fierce mutants will stand on your way to freedom.

Key Features


· Old School Level Design

· Require Pure Skill/Fast reaction time

· Breath-taking, brutal, and challenging gameplay

· Atmosphere Soundtracks

· FREE DLC Episodes

· No QTE, No Health Regeneration, No Bullsh*t.

· No Options Menu

· No Invert Y AXIS Mouse Option

· Awesome Trading Cards

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows® XP 32/64 or better
  • Bộ xử lý: Dual core 2.4 GHz processor or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 1 GB DX9 Compliant
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9.0c compatible sound card
  • Ghi chú thêm: Attention: Windows 8 may cause problems
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows® 7 32/64 or better
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ i5
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: 2 GB DX9 Compliant
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 10 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9.0c compatible sound card
  • Ghi chú thêm: Attention: Windows 8 may cause problems

Thẩm định viên nói gì

6 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...