This playable trailer is a brief, frantic introduction to the game Ape Out.
Đánh giá chung:
9 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
8 Thg03, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Demo miễn phí

Chơi Ape Out Demo

 

Đánh giá

“This is probably the best playable trailer ever made.”
10/10 – Devolver Digital

Về trò chơi này

This playable trailer is a brief, frantic introduction to the game Ape Out. It aims to give a taste of the basic style, tone, and gameplay in a series of short, intense moments as normally experienced in the quick cuts of a promotional trailer. But you can play this trailer.

ABOUT APE OUT


Ape Out is a wildly intense and colorfully stylized smash ‘em up about primal escape, rhythmic violence, and frenetic jazz. Build up nearly unstoppable momentum and use your captors as both weapons and shields to crush everyone on your procedurally generated path to freedom.

Stylish Escape: Embrace bold colors and a dazzling perspective as you rush through tight corridors, open areas, and twisting labyrinths on a mad dash for freedom. Overcome all manner of human opposition, nefarious traps, and breakable obstacles to find each exit and escape captivity.

Grab and Smash: Unleash your primal instincts and incredible strength to overpower your captors. Hold them steady to create a human shield, smash their feeble bodies into walls, or throw one into another in a violent explosion of humanity.

Dynamic Soundtrack: Find your rhythm in the chaos as a dynamic soundtrack of drums, cymbals, and decapitations drive the action to the edge of mayhem.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Bản demo này có thể chứa nội dung không phù hợp với mọi lứa tuổi, hoặc không phù hợp để xem tại công sở: Thường có bạo lực hoặc máu me, Nội dung người lớn

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or later
  • Bộ xử lý: Intel Core™ Duo or faster
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Controller Recommended

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Đánh giá của khách hàng
Phát hiện lưu lượng bài đánh giá lớn:
Loại trừ  hoặc  Chỉ xem
Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Đánh giá Beta MỚI!
Khi được bật thì sẽ sắp xếp đánh giá theo thang điểm hữu ích mới. Tìm hiểu thêm về tính năng này trong bài blog.
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Đã bật phiên bản beta của độ hữu ích đánh giá
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...