Something To Do With Love is a romantic, slice of life adventure game about being a bachelor in the small city of Garden Grove. The characters are animal people.
Đánh giá chung:
Trái chiều (32) - 68% trên 32 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
1 Thg07, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Something To Do With Love

 

Về trò chơi này

What is "Something To Do With Love?"

Something To Do With Love is a romantic, slice of life adventure game about being a bachelor in the small city of Garden Grove. The characters are animal people.

While not a "dating sim" per se, this point and click adventure offers exploration and player freedom in regards to dating (or not dating) a cast of diverse characters in addition to a rich story.

How does dating work?

Through meeting people through your daily life, at social gatherings, or wherever you can develop a relationship with somebody that can bloom into something truly special. It can become serious, or not go very far. No worries though, there are plenty of fish in the sea if it doesn't work out. Chin up, Tiger; She just wasn't the right one for you is all!

Oh, you mean in "Something To Do With Love?"

Same, but with animal people.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Something To Do With Love includes non-explicit scenes of nudity and sexual encounters.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Dual Core
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Geforce 7600GT
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: NA
  • Ghi chú thêm: FMV cutscenes will appear lower resolution in the Windows 7 version due to an incompatibility.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 8
  • Bộ xử lý: Quad Core
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Geforce 9800GT
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: NA

Thẩm định viên nói gì

14 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...