Western FPS is old-school 3D FPS, that looks and plays like the first games in this genre, that were developed in 90s. Game is based on Ray Casting technology, but it has prettier cartoon-like graphics. Western FPS includes interesting storyline, that tells you a story about Alan Wilborn.
Đánh giá chung:
Trái chiều (80) - 66% trên 80 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
13 Thg03, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Western FPS

Mua Dark Light Studio Bundle BỘ (?)

Bao gồm 5 vật phẩm: Invention, Way of Hero, Western FPS, Edge of Hearts, Maniac GO

-15%
$5.05
 

Về trò chơi này

Western FPS is old-school 3D FPS, that looks and plays like the first games in this genre, that were developed in 90s. Game is based on Ray Casting technology, but it has prettier cartoon-like graphics. Western FPS includes interesting storyline, that tells you a story about Alan Wilborn. You will fight against different types of enemies, solve problems of civilians and explore colorful world, filled with secrets and easter eggs.

In game you will find:

* A lot of hidden places and secrets to explore;

* Variety of atmospheric levels with different music.;

* Great range of weapons and enemies from Wild West;

* Easter eggs and references;

* Classic old-school gameplay.

P.S. Hardcore in episode 2.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 98 / 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / X
  • Bộ xử lý: Dual Core 1.28 GHz +
  • Bộ nhớ: 32 MB RAM
  • Đồ họa: Integrated Graphics
  • Lưu trữ: 89 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Integrated Audio

Thẩm định viên nói gì

13 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...