Yono and the Celestial Elephant is a grand adventure, featuring carefully designed puzzles, treasure hunts, a sprinkling combat and a world full of people.
Đánh giá chung:
Tích cực (35) - 91% trên 35 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
12 Thg10, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Yono and the Celestial Elephants

 

Đánh giá

“”
4/5 – Cowlevel

Về trò chơi này

Ready your trunk, it's time for an adventure!


Elephants are a mighty protectors of the world, born from the stars once per millennium. This is the age of Elephant Yono. But Yono is still so very young and in a kingdom inhabited by feudal Humans, undead Bonewights and robotic Mekani, it's not easy to keep one's trunk out of trouble.

Yono and the Celestial Elephant is a grand adventure, featuring carefully designed puzzles, treasure hunts, a sprinkling combat and a world full of people. Play as a young elephant tasked to save a world he’s never seen before, and explore the rich history of a kingdom where humans, zombies and robots live side by side.

Features

 • Use your elephant trunk to solve puzzles and find secrets. Load it up with air, water and other things for different effects.
 • Visit 4 towns full of people, shops and side-quests.
 • Solve 3 deep dungeons of puzzles, monsters and finally a scary boss.
 • Explore forests and caves to find treasures and upgrades.
 • Discuss ascetic virtue ethics with the undead, existentialism and freedom of will with the robots, and political philosophy and the roots of power and authority with the humans.
 • Piece together ancient texts to uncover the history of the world, the development of humankind and the influence of past Elephants.
 • Play the game in the original English, or try it out in Swedish, French, German or Spanish.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7+
  • Bộ xử lý: 2.4 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 1 GB
  • DirectX: Phiên bản 9.0c

Thẩm định viên nói gì

19 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...