100+ hectic micro-games in the first ever competitive party game for VR. Each game in Schlocks is only 10 seconds long, so don’t get comfortable; you’ll need to stay on your toes as you bat beehives, hoist the mainsail, and make a dang good sandwich!
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
18 Thg04, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Đánh giá của thẩm định viên

Thông tin
Bởi Game Assembly NH 28 Tháng 1

“Strap on your VR headset and head down to Schlocks, the mini-game superstore! This party game is perfect with friends, and was developed right here at GA by Fancy Bear Games!”

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Although Schlocks is feature complete, it's a highly expandable game. As a result, we choose to release early access so our users understand that we are continuing to add and tweak additional micro-games and graphical updates.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“We expect Schlocks to be in early access until we have completed 100 micro-games. This should take about 3 months from the early access release.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“We would like our final version to contain additional micro-games, an added freeplay mode, and further Steam integration (such as cloud saves for high scores, trading cards, etc).”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The core gameplay of Schlocks is implemented, and we have 50 micro-games available to play right now.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“We plan to either keep the price the same, or raise the price by $5 in the final release.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We will be taking community suggestions for more game types, as well as responding directly to bug reports through our Steam Community page.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive, Oculus Rift, hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua Schlocks

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

ABOUT

Schlocks, your favorite mini-games department store, understands you, the consumer. Every game at Schlocks is a whopping 10 seconds to try our product(s), and experience what everyone's been talking about! Hop in, test a product in one of our patented Microscopic Games™, and then be suddenly whisked away to a new one; it's an adventure unlike any other you've experienced at a department store! We're so sure you'll love shopping with us, that we can promise a consideration of the suggestion of a money back guarantee, or else! That's the Schlocks-brand Commitment™ that you can count on.

FEATURES

 • 50+ games in Early Access with over 100 on final release.
 • Enjoy competitive party gaming with friends, while also giving friends a good laugh at their expense.
 • … or play all alone if you have no friends. It’s still fun!
 • Explore 10 different departments of the Schlocks Store, including the farm, kitchen, ocean, carnival, and more!
 • Unbeatable value! That's the Schlocks-brand Commitment™ that you can count on.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows™ 7 SP1, Windows™ 8.1 or later or Windows™ 10
  • Bộ xử lý: Intel™ Core™ i5-4590 or AMD FX™ 8350, equivalent or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce™ GTX 1060 or AMD Radeon™ RX 480, equivalent or better.
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...