What would you do if the hotel you checked in for the night turned into a death trap? Hotel Anatolia is a short, terrifying horror game which is about a man trying to run away from his past.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (172) - 74% trên 172 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
20 Thg03, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Hotel Anatolia

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (12)

4 Tháng 6

Survival Journals Alpha Tests to Begin in Our Discord!

Hey Everyone,

We'd like to happily inform you that we made some great progress with the development of Survival Journals.

As a merit of that we'll be holding a couple of Alpha Tests in our Discord server to get your feedback!

Join our Discord an sign up for Alpha an get the news first!

https://discord.gg/srxPc7k
https://discord.gg/srxPc7k
https://discord.gg/srxPc7k
1 bình luận Đọc thêm

29 Tháng 1

SURVIVAL JOURNALS IS HERE/Join Our Discord Server!

After years of hard work we're finally ready to show you guys what we've been up to. Here's Survival Journals;

https://store.steampowered.com/app/792380/Survival_Journals/


A game that combines classic CYOA style gameplay with RPG and Strategy elements, we have a lot more info coming your way soon but for now all the info we can share is in the Store Page :)

You can join our Discord Server ; https://discord.gg/bYrraSA

To participate in Closed Alpha's, giveaways and even a chance to have your store/story idea featured in the game!

Don't forget to add us to your wishlisht and follow our Steam Developer Page!

We'll be back with more soon™,
0 bình luận Đọc thêm

NEW UPCOMING GAME FROM ELVEN WORKSHOP

https://store.steampowered.com/app/792380/Survival_Journals/

Về trò chơi này

What would you do if the hotel you checked in for the night turned into a death trap?
Hotel Anatolia is a short, terrifying horror game which is about a man trying to run away from his past. You will put yourself into Aras' shoes and check into Hotel Anatolia at midnight with your wife. You are tired and you will fall asleep without a thought in mind. What would you do if you find the hotel in ruins, drenched in blood and filled with horrifying creatures lurking in the hallways when you wake up ? Your wife is missing, you have to find her and get out of the hotel.
Features

 • In Hotel Anatolia your choices will affect the game's flow and the endings
 • When you finish the game, you can play the game again with different choices and have a new experience,
 • This game presents an atmospheric horror experience with its creepy atmospher and background story,
 • The monsters are not the only thing threatening your life, you should be careful about your choices.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 98/XP/Vista/7/8/10
  • Bộ xử lý: Intel Pentium III 800 Mhz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

5 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...