Drag the mouse to set the direction and force push the ball.
Đánh giá chung:
Trái chiều (12) - 41% trên 12 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
27 Thg02, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Shoot Paint

 

Về trò chơi này

Drag the mouse to set the direction and force push the ball.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: Intel Celeron 1800 MHz
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 or later
  • Bộ xử lý: Intel Core i3
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...