Rally Call Software presents Executive Hockey, a brand new hockey management sim. Be the GM. Be the coach. Be the champion.
Đánh giá chung:
6 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
15 Thg02, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Executive Hockey already provides many features of a management simulation of professional hockey and is largely working and playable. To finish the game for final release, the developers need to know what features are working well, which ones need improvements, which ones are unnecessary, and what should be added. We feel that only the community can truly help with this.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“We are expecting that the Early Access period will last roughly one year. On final release, player data and dates will be refreshed.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The full version of Executive Hockey will look and feel largely the same as the Early Access version. Some moderate-sized features will probably be added, including things like a dedicated player information page, a match search function, and notification windows about major game events such as AI player trades. The full version will probably not be able to load games that were saved in Early Access, unless this is something the community really desires.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The Early Access version is a playable game, has a completed Windows installer, includes player data updated to September 2017, and allows players to load and save games. It doesn't quite simulate professional hockey to the extent that we hope, although in some ways, it purposely simplifies some of the minutiae and tedium of running a real team.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The Early Access price will be lower than the price of the full release. The price may come up slightly as features are added and the full release approaches. Executive Hockey is a niche title, and we do not plan to charge AAA game prices at any point.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We will be setting up a website with a discussion forum and an email mailing list for anyone who is inclined to join up. We do not anticipate a large volume of participants upon the beginning of Early Access, which will give us time to absorb and consider the suggestions of those players.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Executive Hockey

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

What's next?

Now that Executive Hockey is in Early Access, the development team can begin to prioritize what matters most to you:

 • Bug Fixes
 • Displaying data for multiple seasons
 • Victory screen
 • Wildcard standings view
 • Improved 'Moves' screen
 • High DPI support
 • AI teams making trade offers to you
 • Steam achievements
 • Cloud saves
 • Improved save times for large games
 • Calendar screen improvements
 • Support for players with multiple positions
 • Import player stat history
 • Player info screen
 • Ability to change which lines are on ice

Về trò chơi này

Rally Call Software presents Executive Hockey, a brand new hockey management sim. Pick a team with a philosophy that appeals to you -- offense, defense, toughness, and more -- and sign players, trade players, ice your best lineups and go all in against 30 other teams for the Gretzky Cup.

The trade deadline is 5 days away. Your best center will be out six weeks or more, and your team is on the playoff bubble. Do you double down and pick up some more help in the middle, or do you pack it in for the year and try to get something for assets that are about to become free agents? The choice is yours.

Put playmakers and snipers together on a line for an added offensive bonus. Pick a franchise known for its toughness and load your team with grinders, pests and enforcers and draw more penalties. Get the first overall draft pick and grab the hotshot young generational player that's will be the cornerstone of your team for years to come. Put weaker players in the lineup more and watch them improve with the extra ice time.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Core i3 1.3 GHz or Higher
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD 4000 or Higher
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: 1600x900 resolution

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...