Help stranded Squishies find their way back home in a fantastic miniature 3D universe. Safely push and pull them around perilous mazes to reach the end gate, or create new levels and build your own mazes using a powerful in-game editor - entirely made for your Virtual Reality headset.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Coming Soon
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive, Oculus Rift, hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Coming Soon

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Đánh giá

“Anyone who likes puzzle games, physics games, platforming and manipulating 3D environments will love Squishies.”
8/10 – SquareXO

“A nice mixture of classic platforming and puzzles set in an interesting VR world.”
8.3/10 – 4Players

“Squishies is a wonderful puzzle game that convinces with imaginative levels & mechanics, colorful visuals & a wonderful use of VR as a medium.”
8/10 – PSNow

Về trò chơi này

Get lost in the Squishy-verse!


 • Squishies is a head-scratching, single player, puzzle focused VR platformer where you guide courageously cute creatures through a series of increasingly hazardous, challenging mazes.
 • You push and pull the Squishies from one side of the maze to the other to get them through the end-gates, all while earning medals, gathering crystals, climbing slopes, and avoiding pitfalls.
 • Explore a huge universe, across 100 levels in five different worlds.
 • Level Editor - Squishies really comes into its own with its innovative, fully featured community creation tools. The same tools that we have used to build the game have been made available to everyone, enabling you to create levels of your own. These levels can then be shared with your friends and the rest of the world!
 • Solve puzzles and save Squishies or be creative and build your own levels - then share them with the community!


Squishies are in Need of a Hero!


A long time ago aliens invaded the Squishy-verse after discovering that it harbours a huge number of crystals which can be used as energy sources. Now long gone they have left the Squishies stranded all over the five worlds of their universe.

Fortunately the aliens left behind one of their crystal collectors. That makes it possible for you to slip into the role of one brave Squishy which is able to operate the Alien Fish. Save your friends by finally rolling them home!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 SP1 or later
  • Bộ xử lý: i5 4590 equivalent or better
  • Đồ họa: Nvidia GTX 970 or better
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Standing / Seated / Room Scale
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.