Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Super Army of Tentacles 3: The Search for Army of Tentacles 2 trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
2 Thg02, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Stegalosaurus Game Development trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Super Army of Tentacles 3: The Search for Army of Tentacles 2 trên Steam để có thể chơi.

Mua SUPER ARMY OF TENTACLES 3, XPACK III: Isle of the Cat Girls

 

Về nội dung này

Things are getting.... weird(er). The missing Old Gods have been found on the mysteriously reformed Alcatraz Island - now sinking into a pocket dimension and renamed the Isle of the Cat Girls! Explore this strange new land and find its secrets! Also, romance a few Old Gods along the way. It's that kind of DLC.

Requires New Game+ mode. Accessible at the start of Act II, after the Godmeet.

 • Completely new hub: Isle of the Cat Girls
 • Seven new quests
 • New allies! New enemies!

Quest Pack 3/3

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.8 and above
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mac OS X 10.8 and above
  Tối thiểu:
  • HĐH: x86 or compatible processor
  Khuyến nghị:
  • HĐH: x86 or compatible processor

Các DLC khác của trò chơi này

Xem thêm từ Stegalosaurus Game Development

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.