Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Pixel Puzzles Ultimate trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
24 Thg08, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Pixel Puzzles Ultimate trên Steam để có thể chơi.

Mua Jigsaw Puzzle Pack - Pixel Puzzles Ultimate: Spain

Mua Pixel Puzzles Ultimate: 2017 Jigsaw Collection BỘ (?)

Bao gồm 31 vật phẩm: Jigsaw Puzzle Pack - Pixel Puzzles Ultimate: Elephants, Jigsaw Puzzle Pack - Pixel Puzzles Ultimate: Embers, Jigsaw Puzzle Pack - Pixel Puzzles Ultimate: Samurai, Jigsaw Puzzle Pack - Pixel Puzzles Ultimate: PP1 Japan, Jigsaw Puzzle Pack - Pixel Puzzles Ultimate: PP1 UndeadZ, Jigsaw Puzzle Pack - Pixel Puzzles Ultimate: PP2 Anime, Jigsaw Puzzle Pack - Pixel Puzzles Ultimate: PP2 Birds, Jigsaw Puzzle Pack - Pixel Puzzles Ultimate: PP2 RADical ROACH, Jigsaw Puzzle Pack - Pixel Puzzles Ultimate: PP2 Space, Jigsaw Puzzle Pack - Pixel Puzzles Ultimate: Australia, Jigsaw Puzzle Pack - Pixel Puzzles Ultimate: Pin-Ups, Jigsaw Puzzle Pack - Pixel Puzzles Ultimate: Wild West, Jigsaw Puzzle Pack - Pixel Puzzles Ultimate: Volcanoes, Jigsaw Puzzle Pack - Pixel Puzzles Ultimate: Landscapes XL, Jigsaw Puzzle Pack - Pixel Puzzles Ultimate: Chernobyl, Jigsaw Puzzle Pack - Pixel Puzzles Ultimate: Coral Reef, Jigsaw Puzzle Pack - Pixel Puzzles Ultimate: Medieval, Jigsaw Puzzle Pack - Pixel Puzzles Ultimate: Trains, Jigsaw Puzzle Pack - Pixel Puzzles Ultimate: Primates, Jigsaw Puzzle Pack - Pixel Puzzles Ultimate: Dolphins, Jigsaw Puzzle Pack - Pixel Puzzles Ultimate: Sunflowers, Jigsaw Puzzle Pack - Pixel Puzzles Ultimate: Bosch's Garden, Jigsaw Puzzle Pack - Pixel Puzzles Ultimate: Urban Decay, Jigsaw Puzzle Pack - Pixel Puzzles Ultimate: China, Jigsaw Puzzle Pack - Pixel Puzzles Ultimate: Russia, Jigsaw Puzzle Pack - Pixel Puzzles Ultimate: Shipwrecks, Jigsaw Puzzle Pack - Pixel Puzzles Ultimate: Variety Pack 2, Jigsaw Puzzle Pack - Pixel Puzzles Ultimate: Variety Pack 1, Jigsaw Puzzle Pack - Pixel Puzzles Ultimate: Macro, Jigsaw Puzzle Pack - Pixel Puzzles Ultimate: Spain, Jigsaw Puzzle Pack - Pixel Puzzles Ultimate: Desserts

-15%
-23%
$190.69
$146.05
 

Về nội dung này

Pixel Puzzles Ultimate, the definitive jigsaw puzzler for the PC platform.

PACK INFO:

Puzzle Count: 13
Total Piece Count: 4374

PACK CONTENTS:

 • Las Medulas - x400
 • Mercado - x350
 • Paella - x350
 • Canary Islands - x168
 • Guadalest - x250
 • Apartamentos - x455
 • Castillo - x250
 • Cathedral - x216
 • Flag - x330
 • Jamon Iberico - x425
 • Torero - x425
 • Tenerife - x425
 • Parque Romano - x330

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
  • Bộ xử lý: Intel® Core 2 Duo
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 9.0 Compatible
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Generic Sound Device

Các DLC khác của trò chơi này

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.