Use spraypaint to paint whatever you want in a blank art gallery. Send your galleries to your friends for them to view your artwork.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (215) - 92% trên 215 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
16 Thg02, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Canvas The Gallery

Miễn phí
 

Đánh giá

“it’s a great first person graffiti/art game that really allows you to express yourself”
Alphabetagamer

Về trò chơi này

In Canvas The Gallery, you are given an empty art gallery, a spray can and let loose. You can paint whatever you want, and people will come and view your drawings. Share your galleries with your friends, or upload your own pictures and have them shown in your gallery. Featuring music by Chopin that will adapt to your painting activity.

Paint
Paint on any canvas or even the walls. Select a color and a stencil and you're good to go! Artistic ability is not needed to have fun.

Sharing
Each gallery in Canvas The Gallery is a convenient folder, with all paintings available as .pngs. It is very easy to share your galleries with friends. Just send them the folder, and have them put it in their documents\\CanvasTheGallery folder. Then, your friend can edit the gallery, and send it back!

Use any picture
Due to the fully accessible painting files, it is possible to swap any picture in and have it displayed as a painting in your gallery. Use your photography photos, photos of your cat, or create a gallery entirely of memes, no one will stop you.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP SP2+
  • Bộ xử lý: Any dual core processor
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD graphics/Radeon HD graphics
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9.0c compatible sound card with latest drivers.
  • Ghi chú thêm: The game should run on almost any system made in the past 10 years.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7/8/10
  • Bộ xử lý: 2rd gen intel CPU or AMD equivalent
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD 4400, Intel HD 520, Gtx 550, R7 240
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9.0c compatible sound card with latest drivers.
  • Ghi chú thêm: The game is free, just give it a try!

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...