False Front is a cartoony first-person shooter set in a world where warfare is not only seen as a sport but also broadcast on television and seen live by an audience with thousands of people. Being the greatest soldier will not only bring you the victory but also give you the love of the massive audience.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (44) - 75% trên 44 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
30 Thg05, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We feel that Early Access allows us to have a more open discussion on how the game should be in the future and getting feedback on what to develop further. We are also aware that the early version of the game will come with bugs that we need to fix, so it make sense for us to release it in Early Access.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“We are expecting the game to be in Early Access between 3 and 6 month.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“We want the full version of the game to contain a more polished multiplayer matchmaking system with more maps, gamemodes, classes, weapons etc.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The current version of the game contains 4 multiplayer maps(and an additional 2 maps for private matches), 4 different classes, 16 weapons, 8 skins per weapon and another 75+ in-game unlockables.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“We plan to gradually raise the price as we ship new content and features.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We will connect and listen to feedback through the Steam forums and our Discord community(http://discord.falsefront.se)”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua False Front

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi nàyFalse Front is a cartoony first-person shooter set in a world where warfare is not only seen as a sport, but also broadcast on television and seen live by an audience with thousands of people. Being the greatest soldier will not only bring you the victory, but also give you the love of the massive audience.

"Our vision with this game is to capture the old-school first-person shooter feeling. We want to make a game experience that doesn’t feel too complex, a game that is easy to understand but hard to master. We believe that the simple graphic combined with the arcade-style gameplay will bring comfort to the player and just let you have a good time playing. Hopefully the game will be released in 2018, but we like to stick to the saying ”a game is only late for a short while, but is forever bad”. So we will release the game when we think it is good enough.

We will make all future DLCs fully free of charge. Personally, we feel that having a price on DLCs takes away the joy for new content. It no longer feels like a gift, just another thing to pay for. We want our DLCs to feel like a gift. The game will retail for about $9.99, which might increase after more content has been added."


The game will include a Multiplayer mode where you can play together with your friends in gamemodes such as Team Deathmatch, Search and Destroy and more. We will also try to add some more fun and different gamemodes such as Infected or Prophunt, but that will be added after release.

There will also be 4 different playable classes on release Sniper, Assault, SMG and Shotgun. Even though these classes will have different abilities we will try to make them balanced and somewhat alike.


Currently there are 4 different classes in the game, Sniper, Assault, Machinegun and Shotgun. We want to keep it simple and therefore are going with those simple bases for the classes. The classes will come with 2 primary and 1 secondary weapon to choose from at launch, more to come after release.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7, Windows 8, Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core I5 5200U 2.2Ghz
  • Bộ nhớ: 2500 MB RAM
  • Đồ họa: 1500 MB
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 2500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Thẩm định viên nói gì

7 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...