Blender Character Modeling For Beginners HD is an on going series by Riven Phoenix that takes the art student through a step-by-step process in creating a high quality 3D character design from scratch using a formula based system that uses no reference
Đánh giá chung:
Tích cực (34) - 94% trên 34 người dùng đánh giá tích cực sê-ri này.
Ngày phát hành:
18 Thg06, 2017
Hãng sản xuất:
Nhà phân phối:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Blender 3D Modeling Course

Sản phẩm này không đủ điều kiện để được hoàn tiền. Tìm hiểu thêm
 

Nội dung sê-ri

Introduction & Human Head Form
Modeling Nose, Eyes, Ears and Lips
Modeling Body & Surface Anatomy
1.1. Introduction to Course
Chương
5 phút
Introduction to Course
Miễn phí
1.2a. General Overview of Blender - Part 1
Chương
19 phút
General Overview of Blender - Part 1
Miễn phí
1.2b. General Overview of Blender - Part 2
Chương
20 phút
General Overview of Blender - Part 2
Miễn phí
1.2c. General Overview of Blender - Part 3
Chương
19 phút
General Overview of Blender - Part 3
Miễn phí
1.3. Modeling The Human Head Form - Part 1
Chương
16 phút
Modeling The Human Head Form - Part 1
Miễn phí
1.4. Modeling The Human Head Form - Part 2
Chương
18 phút
Modeling The Human Head Form - Part 2
Miễn phí
2.1. Modeling The Nose
Chương
15 phút
Modeling The Nose
3.1. Modeling The Eyes
Chương
14 phút
Modeling The Eyes
4.1. Modeling The Ear - Part 1
Chương
16 phút
Modeling The Ear - Part 1
4.2. Modeling The Ear - Part 2
Chương
16 phút
Modeling The Ear - Part 2
4.3. Understanding Quads and Triangles - Part 1
Chương
13 phút
Understanding Quads and Triangles - Part 1
4.4. Understanding Quads and Triangles - Part 2
Chương
11 phút
Understanding Quads and Triangles - Part 2
5.1. Modeling The Lips - Part 1
Chương
16 phút
Modeling The Lips - Part 1
5.2. Modeling The Lips - Part 2
Chương
16 phút
Modeling The Lips - Part 2
6.1. Basic Human Body Form - Part 1
Chương
18 phút
Basic Human Body Form - Part 1
6.2. Basic Human Body Form - Part 2
Chương
17 phút
Basic Human Body Form - Part 2
7.1. Basic Human Body Form - Part 3
Chương
11 phút
Basic Human Body Form - Part 3
7.2. Basic Human Body Form - Part 4
Chương
12 phút
Basic Human Body Form - Part 4
8.1. Surface Anatomy of Neck and Peck Muscles - Part 1
Chương
15 phút
Surface Anatomy of Neck and Peck Muscles - Part 1
8.2. Surface Anatomy of Neck and Peck Muscles - Part 2
Chương
18 phút
Surface Anatomy of Neck and Peck Muscles - Part 2
9.1. Surface Anatomy of Abs Muscles
Chương
19 phút
Surface Anatomy of Abs Muscle
10.1. Surface Anatomy of Leg Muscles - Part 1
Chương
17 phút
Surface Anatomy of Leg Muscles - Part 1
10.2. Surface Anatomy of Leg Muscles - Part 2
Chương
19 phút
Surface Anatomy of Leg Muscles - Part 2
11.1. Surface Anatomy of Arm Muscles - Part 1
Chương
14 phút
Surface Anatomy of Arm Muscles - Part 1
11.2. Surface Anatomy of Arm Muscles - Part 2
Chương
14 phút
Surface Anatomy of Arm Muscles - Part 2
11.3. Surface Anatomy of Arm Muscles - Part 3
Chương
13 phút
Surface Anatomy of Arm Muscles - Part 3
12.1. Surface Anatomy of Back Muscles - Part 1
Chương
15 phút
Surface Anatomy of Back Muscles - Part 1
12.2. Surface Anatomy of Back Muscles - Part 2
Chương
14 phút
Surface Anatomy of Back Muscles - Part 2
13.1. Surface Anatomy of Foot - Part 1
Chương
18 phút
Surface Anatomy of Foot - Part 1
13.2. Surface Anatomy of Foot - Part 2
Chương
19 phút
Surface Anatomy of Foot - Part 2
13.3. Surface Anatomy of Foot - Part 3
Chương
17 phút
Surface Anatomy of Foot - Part 3
13.4. Surface Anatomy of Foot - Part 4
Chương
18 phút
Surface Anatomy of Foot - Part 4
13.5. Surface Anatomy of Foot - Part 5
Chương
19 phút
Surface Anatomy of Foot - Part 5
14.1. Surface Anatomy of Hand - Part 1
Chương
17 phút
Surface Anatomy of Hand - Part 1
14.2. Surface Anatomy of Hand - Part 2
Chương
19 phút
Surface Anatomy of Hand - Part 2
14.3. Surface Anatomy of Hand - Part 3
Chương
19 phút
Surface Anatomy of Hand - Part 3
14.4. Surface Anatomy of Hand - Part 4
Chương
19 phút
Surface Anatomy of Hand - Part 4
14.5. Surface Anatomy of Hand - Part 5
Chương
19 phút
Surface Anatomy of Hand - Part 5
14.6. Surface Anatomy of Hand - Part 6
Chương
19 phút
Surface Anatomy of Hand - Part 6
14.7. Surface Anatomy of Hand - Part 7
Chương
19 phút
Surface Anatomy of Hand - Part 7
14.8. Surface Anatomy of Hand - Part 8
Chương
19 phút
Surface Anatomy of Hand - Part 8
14.9. Surface Anatomy of Hand - Part 9
Chương
16 phút
Surface Anatomy of Hand - Part 9
15.1. Relax Pose & Conclusion of Figure
Chương
20 phút
Relax Pose & Conclusion of Figure
15.2. Bottom Teeth & Tongue - Part 1
Chương
19 phút
Bottom Teeth & Tongue - Part 1
15.3. Bottom Teeth & Tongue - Part 2
Chương
18 phút
Bottom Teeth & Tongue - Part 2
15.4. Bottom Teeth & Tongue - Part 3
Chương
20 phút
Bottom Teeth & Tongue - Part 3
15.5. Bottom Teeth & Tongue - Part 4
Chương
16 phút
Bottom Teeth & Tongue - Part 4
15.6. Bottom Teeth & Tongue - Part 5
Chương
18 phút
Bottom Teeth & Tongue - Part 5
15.7. Bottom Teeth & Tongue - Part 6
Chương
20 phút
Bottom Teeth & Tongue - Part 6
15.8. Bottom Teeth & Tongue - Part 7
Chương
17 phút
Bottom Teeth & Tongue - Part 7
15.9. Bottom Teeth & Tongue - Part 8
Chương
20 phút
Bottom Teeth & Tongue - Part 8
16.1. Top Teeth - Part 1
Chương
19 phút
Top Teeth - Part 1
16.2. Top Teeth - Part 2
Chương
15 phút
Top Teeth - Part 2
16.3. Top Teeth - Part 3
Chương
18 phút
Top Teeth - Part 3
16.4. Top Teeth - Part 4
Chương
16 phút
Top Teeth - Part 4
16.5. Top Teeth - Part 5
Chương
17 phút
Top Teeth - Part 5
16.6. Top Teeth - Part 6
Chương
19 phút
Top Teeth - Part 6
17.1. Fitting Teeth To Figure - Part 1
Chương
20 phút
Fitting Teeth To Figure - Part 1
17.2. Fitting Teeth To Figure - Part 2
Chương
15 phút
Fitting Teeth To Figure - Part 2
init_data: 0.1718, render: 0.0412

Video trên Steam

Nội dung này chỉ hiện hữu dưới định dạng phát sóng trực tuyến. Thông tin bổ sung về việc video phát sóng có thể tìm thấy tại mục hỏi đáp về phát trực tiếp trên Steam.

Về sê-ri này

Blender Character Modeling For Beginners HD is a series by Riven Phoenix that takes the art student through a step-by-step process in creating a high quality 3D character design from scratch using a formula based system that uses no reference. The art student will start by building a realistic human figure model using a simple cube, then using special formulas created by Riven Phoenix be able to model the complete human figure down to the last detail. The power of the formula based system is that any person can follow along to get the same exact results. Students will also become very intimate with the design of the human figure using this formula based system as they build out the surface anatomy. This course is designed to teach art students how to use blender and become more confident with it to develop their own character designs from scratch. Each step is explained clearly so the student can follow along with ease.

Nhóm phát triển

Sản xuất bởi

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 hoặc AMD tương đương
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Tốc độ mạng là 5Mbps cho 540p, 3Mbps cho 360p.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i3+ hoặc AMD tương đương được khuyên dùng để chạy chế độ HD 1080p
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Tốc độ mạng là 12 Mbps với độ phân giải 1080p hoặc 8Mbps với độ phân giải 720p
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.7
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 hoặc AMD tương đương
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Tốc độ mạng là 5Mbps cho 540p, 3Mbps cho 360p.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mac OSX 10.10+
  • Bộ xử lý: Intel Core i3+ hoặc AMD tương đương được khuyên dùng để chạy chế độ HD 1080p
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Tốc độ mạng là 12 Mbps với độ phân giải 1080p hoặc 8Mbps với độ phân giải 720p
  Tối thiểu:
  • HĐH: Linux Ubuntu 12.04 hoặc hơn, SteamOS 2.20 hoặc hơn
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 hoặc AMD tương đương
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Tốc độ mạng là 5Mbps cho 540p, 3Mbps cho 360p.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Linux Ubuntu 12.04 hoặc hơn, SteamOS 2.20 hoặc hơn
  • Bộ xử lý: Intel Core i3+ hoặc AMD tương đương được khuyên dùng để chạy chế độ HD 1080p
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Tốc độ mạng là 12 Mbps với độ phân giải 1080p hoặc 8Mbps với độ phân giải 720p

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...