UBERMOSH:WRAITH is the fourth volume of the arcade series UBERMOSH.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (138) - 92% trên 138 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
29 Thg01, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Walter Machado trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua UBERMOSH:WRAITH

Gói chứa trò chơi này

Mua UBERMOSH Collection

Bao gồm 9 vật phẩm: UBERMOSH, UBERMOSH Vol.3, UBERMOSH Vol.5, UBERMOSH Vol.7, UBERMOSH: Original Soundtrack, UBERMOSH:BLACK, UBERMOSH:OMEGA, UBERMOSH:SANTICIDE, UBERMOSH:WRAITH

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc vào 17 Tháng 12

 

Về trò chơi này

Cut bullets with your sword in a gun filled pit. The the fourth volume of the series blends the projectile cutting from the original UBERMOSH, the psionic power Brainclap from UBERMOSH:BLACK, the swarm and endless map from UBERMOSH Vol.3, the new power Manastrike, a new class of enemy, more agressive enemy respawns, more achievements, various class mods and more music to pump the combat.

From rookie to a godlike entity, UBERMOSH:WRAITH boost up the initial concept of "90 seconds arena" and invites you to react faster to beat your previous scores.

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: 3.0 Ghz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 1 GB
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Bộ xử lý: 3.2 Ghz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 1 GB
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 14.04 LTS or compatible
  • Bộ xử lý: 3.0
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 1 GB
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Bộ xử lý: 3.2
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 1 GB
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ Walter Machado

Thẩm định viên nói gì

5 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...