It's Clara's last day on the island where she grew up. She needs to complete preparations, visit her favorite places, and say her goodbyes before leaving on a journey she may not return from.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (27) - 92% trên 27 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (609) - 80% trên 609 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
8 Thg02, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Leaving Lyndow

 

Đánh giá

“Leaving Lyndow will only last you an hour, tops, but it’s worth it.”
Kotaku

“It reminds me of a walk in the country followed by a pint of pale ale in The Crown, perhaps a friendly chat with a retired couple called Brian and Maureen.”
Polygon

“A short, calm exploration of a beautiful island, where the conversations are like talking to real people.”
VideoGamer

Về trò chơi này

Leaving Lyndow is a short, first-person exploration adventure game, set in the Eastshade universe.

It's Clara's last day on the island where she grew up. With high honors, she's graduated and fulfilled her childhood dream of joining the Guild of Maritime Exploration. She needs to complete preparations, visit her favorite places, and say her goodbyes - before leaving on a journey she may not return from. *Dangerous journey not included*

Features

 • Leaving Lyndow is a peaceful experience, with a detailed environment to explore at your own pace.
 • Examine objects to learn about the life and world of a young scientist preparing to leave home.
 • Partake in mini-games that further reveal the story.
 • Speak with friends and family as they prepare for the departure of a loved one.
 • Short and sweet: An experience that can be completed in one sitting.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or higher
  • Bộ xử lý: Intel Core i3 2.00 GHz or AMD equivalent
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 450 or higher with 1GB Memory
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.8+
  • Bộ xử lý: 2011 or newer Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia or ATi GPU with 1GB Memory
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

27 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...